Tác giả :

STT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

17/12/2018

Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số

MATH143001

Xem

Xem

2

18/12/2018

Giải tích 1

MATH130601

Xem

Xem

3

18/12/2018

Toán 1

MATH132401

Xem

Xem

4

18/12/2018

Toán kinh tế 1

MATH132701

Xem

Xem

5

18/12/2018

Vật lý 2

PHYS130502

Xem

Xem

6

19/12/2018

Toán ứng dụng (CKM)

MATH131501

Xem đề 1, đề 2

Xem

7

19/12/2018

Vật lý đại cương 1

PHYS130102

Xem

    Xem

8

20/12/2018

Vật liệu ceramic

CEMA321012

Xem

Xem

9

20/12/2018

Xác suất – Thống kê ứng dụng

MATH132901

Xem

Xem

10

22/12/2018

Toán cao cấp A1

MATH130101

Xem

Xem

11

26/12/2018

Hàm biến phức  và Phép BĐ Laplace

MATH121201

Xem

Xem

12

26/12/2018

Toán ứng dụng

MATH133401

Xem

Xem

13

26/12/2018

Vật lý 1

PHYS130902

Xem

Xem

14

28/12/2018

Vật liệu bán dẫn

SEMA320712

Xem

Xem

15

02/01/2019

Vật liệu polymer và composite

PCMA330812

Xem

Xem

16

03/01/2019

Vật lý đại cương 2

PHYS120202

Xem

Xem

17

05/01/2019

Toán cao cấp A2

MATH130201

Xem

Xem

18

07/01/2019

Toán cao cấp A3

MATH130301

Xem

Xem

19

08/01/2019

Xác suất Thống kê ứng dụng

MATH130401

Xem

Xem

20

09/01/2019

Phương pháp tính

MATH121101

Xem

Xem

21

09/01/2019

Toán 3

MATH141801

Xem

Xem

22

10/01/2019

Qui hoạch Toán học

MATH131001

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:65,134

Tổng truy cập:836,126