Tác giả :

STT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

24/12/2015

Vật lý đại cương 2

PHYS120202

Xem

Xem

2

25/12/2015

Vật lý đại cương A1

1002011

Xem

Xem

3

28/12/2015

Vật lý đại cương A3

1002013

Xem

Xem

4

28/12/2015

Toán cao cấp A1

MATH130101

Xem

Xem

5

30/12/2015

XS ứng dụng

MATH130401

Xem

Xem

6

Toán ứng dụng

MATH130501

Xem

Xem

7

Giải tích 1

MATH130601

Xem

Xem

8

04/01/2016

Toán cao cấp A2

MATH130201

Xem

Xem

9

Đại số

MATH141401

Xem

Xem

10

05/01/2016

Vật lý đại cương A2

1002012

Xem

Xem

11

06/01/2016

Toán cao cấp C1

MATH130801

Xem

Xem

12

08/01/2016

Toán ứng dụng

MATH131501

Xem

Xem

13

Vật lý đại cương 1

PHYS130102

Xem

Xem

14

11/01/2016

Toán  A4

1001014

Xem

Xem

15

Toán cao cấp C2

MATH130901

Xem

Xem

16

12/01/2016

Phương pháp tính

MATH121101

Xem

Xem

17

Qui hoạch Toán học

MATH131001

Xem

      Xem

18

13/01/2016

Toán cao cấp A3

MATH130301

Xem

Xem

19

14/01/2016

Hàm biến phức 

MATH121201

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:115,159

Tổng truy cập:934,935