Tác giả :

STT

Ngày thi

Tên môn thi

Mã môn học

Đề thi

Đáp án

1

08/08/16

Xác suất TK

MATH130401

Xem

Xem

2

Vật lý đại cương 1

PHYS130102

Xem

Xem

3

Toán cao cấp A2

MATH130201

Xem

Xem

4

09/08/16

Phương pháp tính

MATH121101

Xem đề 1, đề 2

Xem

5

Giải tích 1

MATH130601

Xem

Xem

6

Toán cao cấp A1

MATH130101

Xem

Xem

7

Hàm biến phức 

MATH121201

Xem

Xem

8

10/08/16

Toán cao cấp A4

1001014

Xem

Xem

9

Đại số

MATH141401

Xem

Xem

10

Vật lý đại cương 2

PHYS120202

Xem

Xem

11

Toán ứng dụng

MATH131501

Xem

Xem

12

11/08/16

Giải tích 2

MATH130701

Xem

Xem

13

Toán cao cấp A3

MATH130301

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:52,037

Tổng truy cập:1,041,747