Tác giả :

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
 
  
TS. Nguyễn Thụy Ngọc Thủy
Trưởng bộ môn
Email: ngocthuy15@yahoo.com 
                 
 
  
TS. Phạm Thành Trung 
 Phó trưởng bộ môn
     
 
GV.ThS. Huỳnh Hoàng Trung
   
 
             TS. Đỗ Huy Bình   
(Du học tại Đài Loan - 2012)

     
  
 

TS. Phạm Ngọc Sơn
Email: sonpn@hcmute.edu.vn

 
  
TS. Lục Quảng Hồ
  


     
 

   
  
 NCS. Trần Thị Ngọc Lam
(Du học tại Ý - 2015)
Email: lamttn@hcmute.edu.vn

     
  
 NCS. Đỗ Thị Mỹ Duyên
(Du học tại Norway - 2018)
Email: duyendo@hcmute.edu.vn
 

TS. Bùi Tấn Phúc
Email: phucbt@hcmute.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học úng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:45,803

Tổng truy cập:719,973