Tác giả :

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
 
  
TS. Nguyễn Thụy Ngọc Thủy
Trưởng bộ môn
Email: ngocthuy15@yahoo.com 
                 
 

     
 
GV.ThS. Huỳnh Hoàng Trung
   
 
             NCS. Đỗ Huy Bình   
(Du học tại Đài Loan - 2012)

     
  
TS. Phạm Thành Trung 
  

 
 

GV.ThS. Phạm Ngọc Sơn
Email: sonpn@hcmute.edu.vn
sonr982002@yahoo.com
     
 
  
TS. Lục Quảng Hồ
  


   
  
     

 
  
 NCS. Trần Thị Ngọc Lam
(Du học tại Ý - 2015)
Email: lamttn@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:28,267

Tổng truy cập:574,422