Tác giả :

TT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

28/05/2018

Xác suất TKUD

MATH130401

Xem

Xem

2

30/05/2018

Tin học KT

INEP130112

Xem

Xem

3

Vật lý ĐC 1

PHYS130102

Xem

Xem

4

31/05/2018

Giải tích 1

MATH130601

Xem

Xem

5

01/06/2018

Toán cao cấp A1

MATH130101

Xem

Xem

6

05/06/2018

Hàm BP & PBĐL

MATH121201

Xem

Xem

7

06/06/2018

Cơ học LT & VLNT

QMAP220412

Xem

Xem

8

07/06/2018

Toán CC A3

MATH130301

Xem

Xem

9

Nhiệt động lực học VL

TDMA230312

Xem

Xem

10

08/06/2018

Phương pháp tính

MATH121101

Xem

Xem

11

11/06/2018

Toán cho kỹ sư

MATH131901

Xem

Xem

12

12/06/2018

Toán 2

MATH141701

Xem

Xem

14

13/06/2018

Qui hoạch Toán học

MATH131001

Xem

Xem

14

Toán UD (CKM)

MATH131501

Xem đề 1, đề 2

Xem

15

14/06/2018

Giải tích 2

MATH130701

Xem

Xem

16

Toán cao cấp C2

MATH130901

Xem

Xem

18

15/06/2018

Vật lý ĐC 2

PHYS120202

Xem

Xem

19

18/06/2018

Toán CC A2

MATH130201

Xem

Xem

20

19/06/2018

Vật lý 1

PHYS130402

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:52,003

Tổng truy cập:1,041,713