Tác giả :
GIẢNG VIÊN BỘ MÔN VẬT LÝ


   

PGS. TS. Đỗ Quang Bình


TS. Trần Tuấn Anh

Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn
Email: anhtt@hcmute.edu.vn


   

GVC. TS. Võ Thanh Tân


   

GV. ThS. Huỳnh Quang Chiến


   

GV. ThS. Lê Sơn Hải


     

ThS. Trần Thị Khánh Chi


     

GV. ThS. Nguyễn Lê Vân Thanh
Uỷ viên BCH công đoàn

     
TS. Lưu Việt Hùng
Phụ trách nhóm môn vật lý
Khoa ĐTCLC

    
GVC. TS. Phan Gia Anh Vũ
Trưởng khoa
Email: vuphan@hcmute.edu.vn
 
   

 
GV. TS. Trần Thiện Huân
Email: huantt@hcmute.edu.vn

     

GV. TS. Trần Hải Cát
Phó trưởng bộ môn

     

 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Email: ntmle@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:52,109

Tổng truy cập:1,041,819