Tác giả :
GIẢNG VIÊN BỘ MÔN VẬT LÝ


   

PGS. TS. Đỗ Quang Bình

Bí thư chi bộ
Trưởng khoa, trưởng bộ môn
Email: binhdq@hcmute.edu.vn
TS. Trần Tuấn Anh

Phó trưởng bộ môn
Email: anhtt@hcmute.edu.vn

   

GVC. TS. Võ Thanh Tân

Email: tanvt@hcmute.edu.vn

   

GV. ThS. Huỳnh Quang Chiến


   

GV. ThS. Lê Sơn Hải


 ThS. Trần Thị Khánh Chi


     

GV. ThS. Nguyễn Lê Vân Thanh
Uỷ viên BCH công đoàn

   
TS. Lưu Việt Hùng
Phụ trách nhóm môn học KHCB
Khoa ĐTCLC

 
TS. Phan Gia Anh Vũ
Phó trưởng khoa
Email: vuphan@hcmute.edu.vn
   ThS. Trần Thiện Huân
Email: huantt@hcmute.edu.vn

   

TS. Trần Hải Cát


     

 Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Email: ntmle@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:115,495

Tổng truy cập:935,271