Tác giả :

STT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

30/05/2016

Giải tích 2

MATH130701

Xem

Xem

2

30/05/2016

Toán cao cấp C2

MATH130901

Xem

Xem

3

02/06/2016

Xác suất TKUD

MATH130401

Xem

Xem

4

03/06/2016

Toán cao cấp A2

MATH130201

Xem

Xem

5

06/06/2016

Toán cao cấp A3

MATH130301

Xem

Xem

6

06/06/2016

Đại số

MATH141401

Xem

Xem

7

06/06/2016

Toán cao cấp A1

MATH130101

Xem

Xem

8

07/06/2016

Hàm biến phức

MATH121201

Xem

Xem

9

08/06/2016

Vật lý đại cương 2

PHYS120202

Xem

Xem

10

13/06/2016

Qui hoạch Toán học

MATH131001

Xem

Xem

11

15/06/2016

Toán ứng dụng (CKM)

MATH131501

Xem đề 1;
đề 2

Xem

12

16/06/2016

Phương pháp tính

MATH121101

Xem

Xem

13

23/06/2016

Vật lý đại cương 1

PHYS130102

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:63,843

Tổng truy cập:834,835