Tác giả :

STT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

06/08/2018

Toán cao cấp A3

MATH130301

Xem

Xem

2

07/08/2018

Xác suất Thống kê UD

MATH130401

Xem

Xem

3

07/08/2018

Phương pháp tính

MATH121101

Xem

Xem

4

09/08/2018

Toán cao cấp A2

MATH130201

Xem

Xem

5

09/08/2018

Vật lý đại cương 2

PHYS120202

Xem

Xem

6

11/08/2018

Vật lý đại cương 1

PHYS130102

Xem

Xem

7

11/08/2018

Toán cao cấp A1

MATH130101

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:52,135

Tổng truy cập:1,041,845