Tác giả :

TT

Ngày thi

Môn thi

Đề thi

Đáp án

1

30/05/2017

Xác suất TKUD (MATH130401)

xem

xem

2

30/05/2017

Vật lý 1 (PHYS130402)

xem

xem

3

01/06/2017

Đại số (MATH141401)

xem

xem

4

02/06/2017

Toán CC A3 (MATH130301)

xem

xem

5

02/06/2017

Toán CC C2 (MATH130901)

xem

xem

6

03/06/2017

Hàm biến phức   (MATH121201)

xem

xem

7

03/06/2017

Giải tích 1 (MATH130601)

xem

xem

8

03/06/2017

Toán UD (CKM) (MATH131501)

xem đề 1, đề 2

xem

9

06/06/2017

Toán CC A2 (MATH130201)

xem

xem

10

06/06/2017

Giải tích 2 (MATH130701)

xem

xem

11

06/06/2017

Toán 2 (MATH141701)

xem

xem

12

08/06/2017

QH Toán học (MATH131001)

xem

xem

13

09/06/2017

Toán CC A1 (MATH130101)

xem

xem

14

13/06/2017

Vật lý ĐC 1 (PHYS130102)

xem

xem

15

14/06/2017

PP tính (MATH121101)

xem

xem

16

16/06/2017

Vật lý  ĐC 2 (PHYS120202)

xem

xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:115,173

Tổng truy cập:934,949