Tác giả :

TT

Ngày thi

Môn thi

Đề thi

Đáp án

1

18/12/2017

Giải tích 1 (MATH130601)

Xem

Xem

2

18/12/2017

QH Toán học (MATH131001)

Xem

Xem

3

20/12/2017

Vật lý ĐC 2 (PHYS120202)

Xem

Xem

4

22/12/17

Toán CC A2 (MATH130201)

Xem

Xem

5

22/12/2017

Đại số (MATH141401)

Xem

Xem

6

22/12/2017

PP tính (MATH121101)

Xem

Xem

7

25/12/2017

Toán cao cấp A1 (MATH130101)

Xem

Xem

8

29/12/17

Toán 3 (Math141801)

Xem

Xem

9

29/12/17

Toán Ứng dụng CKM (MATH131501)

Xem đề 1đề 2

Xem

10

30/12/2017

Hàm biến phức   (MATH121201)

Xem

Xem

11

30/12/2017

Toán ứng dụng (MATH130501)

Xem

Xem

12

30/12/2017

Vật lý 2 (PHYS130502)

Xem

Xem

13

02/01/2018

XS TK ứng dụng (MATH130401)

Xem

Xem

14

04/01/2018

Toán cao cấp C1 (MATH130801)

Xem

Xem

15

08/01/2018

Toán cao cấp A3 (MATH130301)

Xem

Xem

16

08/01/18

Toán 1 (Math141601)

Xem

Xem

17

13/01/2018

Vật lý đại cương 1 (PHYS130102)

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:115,164

Tổng truy cập:934,940