Tác giả :

STT

NGÀY THI

MÔN THI

MÃ MÔN

ĐỀ THI

ĐÁP ÁN

1

21/12/2016

Hàm biến phức 

MATH121201

xem

xem

2

22/12/2016

Toán ứng dụng

MATH130501

xem

xem

3

22/12/2016

Qui hoạch Toán học

MATH131001

xem

xem

4

22/12/2016

Toán 1

MATH141601

xem

xem

5

26/12/2016

Toán cao cấp A1

MATH130101

xem

xem

6

26/12/2016

Toán cao cấp C1

MATH130801

xem

xem

7

26/12/2016

Đại số

MATH141401

xem

xem

8

28/12/2016

Toán cao cấp A2

MATH130201

xem

xem

9

28/12/2016

Giải tích 1

MATH130601

xem

xem

10

30/12/2016

Giải tích 2

MATH130701

trang 1, trang 2

xem

11

03/01/2017

Vật lý đại cương 2

PHYS120202

xem

xem

12

04/01/2017

Toán cao cấp C2

MATH130901

xem

xem

13

06/01/2017

Toán cao cấp A3

MATH130301

xem

xem

14

09/01/2017

Phương pháp tính

MATH121101

xem

xem

15

09/01/2017

Toán ứng dụng (CKM)

MATH131501

xem đề 1, đề 2

xem

16

11/01/2017

Vật lý đại cương 1

PHYS130102

xem

xem

17

12/01/2017

Xác suất Thống kê

MATH130401

xem

xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:115,142

Tổng truy cập:934,918