Tác giả :

TT

Ngày thi

Môn thi

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

05/11/2014

Phương pháp tính

MATH121101

Xem

Xem

2 24/12/2014
Vật lý đại cương A3 1002013
Xem
Xem
3 25/12/2014 Toán cao cấp A3 (CĐ,CT)  1001113 Xem Xem
4  26/12/2014  Vật lý đại cương 2  PHYS120202 Xem Xem
5  27/12/2014  Hàm biến phức   1001060 Xem Xem
6  -  Xác suất Thống kê UD  MATH130401 Xem Xem
7  29/12/2014  Qui hoạch Toán học  MATH131001 Xem Xem
8  -  Vật lý đại cương A2  1002012 Xem Xem
9  30/12/2014  Đại số  MATH141401 Xem Xem
 10 -  Toán cao cấp A1  MATH130101 Xem Xem
 11  -  Toán cao cấp A1 (ĐHCQ)  1001011 Xem Xem
 12  -  Toán cao cấp C1  MATH130801 Xem  Xem
 13  31/12/2014  Toán cao cấp A4 (ĐHCQ)  1001014 Xem  Xem
 14  -  Vật lý đại cương 1  PHYS130102 Xem Xem
 15  05/01/2015  Toán cao cấp A3 (ĐHCQ)  1001013 Xem Xem
 16  06/01/2015  Toán cao cấp A2  MATH130201 Xem Xem
 17  08/01/2015  Toán ứng dụng  MATH130501 Xem Xem
 18  -  Xác suất thống kê  1001020 Xem Xem
 19  -  Vật lý đại cương A1  1002011 Xem Xem
 20  09/01/2015  Toán  A1 (CĐ)  1001111 Xem Xem
 21  -  Toán cao cấp A3  MATH130301 Xem Xem
 22  10/01/2015  Giải tích 1  MATH130601 Xem Xem
 23  -  Phương pháp tính  MATH121101 Xem Xem
24  16/01/2015  Toán cao cấp A2 (ĐHCQ)  1001012 Xem Xem
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:116,013

Tổng truy cập:935,789