Tác giả :

TT

Ngày thi

Môn học

Mã môn học

Đề thi

Đáp án

1

01/06/2015

 

 

Toán cao cấp A3 (ĐHCQ)

1001013

Xem


Xem

2

Vật lý đại cương A2

1002012

Xem

Xem

3

Hàm biến phức

MATH121201

Xem

Xem

4

02/06/2015

Toán cao cấp A1 (ĐHCQ)

1001011


Xem


Xem

5

03/06/2015

 

 

Toán cao cấp A4 (ĐHCQ)

1001014

Xem

Xem

6

Phương pháp tính

1001030

Xem

Xem

7

Xác suất TK UD

MATH130401

Xem

Xem

8

04/06/2015

 

 

Toán cao cấp A2 (ĐHCQ)

1001012


Xem


Xem

9

Hàm biến phức

1001060

132, 209, 357, 485

Xem

10

Toán ứng dụng (CKM)

MATH131501

Xem

Xem

11

05/06/2015

Vật lý đại cương A3

1002013

Xem

Xem

12

Toán cao cấp A3

MATH130301

Xem

Xem

13

08/06/2015

Xác suất thống kê

1001020

Xem

Xem

14

Vật lý đại cương 2

PHYS120202

Xem

Xem

15

10/06/2015

Toán Cao cấp A1 (CĐ)

1001111


Xem


Xem

16

12/06/2015

Vật lý đại cương 1

PHYS130102

Xem

Xem

17

13/06/2015

Vật lý đại cương A1

1002011

Xem

Xem

18

17/06/2015

Toán cao cấp A2

MATH130201

Xem

Xem

19

18/06/2015

Toán cao cấp A1

MATH130101

Xem

Xem

20

Giải tích 2

MATH130701

Xem

Xem

21

19/06/2015

Phương pháp tính

MATH121101

Xem đề 1; đề 2

Xem

22

22/06/2015

Toán cao cấp C2

MATH130901

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:115,155

Tổng truy cập:934,931