Tác giả :

TT

Ngày thi

Môn thi

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

02/06/2014

Vật lý 2

PHYS120202

Xem

Xem

2

02/06/2014

Vật lý 2

1002012

Xem

Xem

3

03/06/2014

Toán A1

MATH130101

Xem

Xem

4

04/06/2014

ToánA4 (CT-08)

1001114

Xem

Xem

5

04/06/2014

Vật lý A1

1002011

Xem

Xem

6

04/06/2014

Toán A2

MATH130201

Xem

Xem

7

04/06/2014

Giải tích 2

MATH130701

Xem

Xem

8

05/06/2014

Xác suất

1001020

Xem

Xem

9

06/06/2014

Toán ƯD (CKM)

MATH131501

Xem

Xem

10

07/06/2014

Toán A3 (K)

1001023

Xem

Xem

11

09/06/2014

ToánA3 (ĐHCQ)

1001013

Xem

Xem

12

10/06/2014

PP tính

1001030

Xem

Xem

13

12/06/2014

Toán A2 (ĐHCQ)

1001012

Xem

Xem

14

13/06/2014

Toán A1 (ĐHK3/7)

1001021

Xem

Xem

15

13/06/2014

Hàm Phức

MATH121201

Xem

Xem

16

13/06/2014

Toán A1 (CQ)

1001011

Xem

Xem

17

16/06/2014

Toán A3

MATH130301

Xem

Xem

18

16/06/2014

Toán C2

MATH130901

Xem

Xem

19

18/06/2014

Vật lý 1

PHYS130102

Xem

Xem

20

20/06/2014

Toán A1 (CĐ)

1001111

Xem

Xem

21

20/06/2014

Xác suất

MATH130401

Xem

Xem

22

20/06/2014

Toán A4 (CQ)

1001014

Xem

Xem

23

24/06/2014

Toán A2 (CĐ)

1001112

Xem

Xem

24

24/06/2014

Toán C1

MATH130801

Xem

Xem

25

24/06/2014

Hàm phức

1001060

Xem

Xem

26

25/06/2014

Vật lý A3

1002013

Xem

Xem

27

26/06/2014

Toán A3 (CĐ,CT)

1001113

Xem

Xem


TT

Ngày thi

Môn thi

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

02/06/2014

Vật lý 2

PHYS120202

Xem

Xem

2

02/06/2014

Vật lý 2

1002012

Xem

Xem

3

03/06/2014

Toán A1

MATH130101

Xem

Xem

4

04/06/2014

ToánA4 (CT-08)

1001114

Xem

Xem

5

04/06/2014

Vật lý A1

1002011

Xem

Xem

6

04/06/2014

Toán A2

MATH130201

Xem

Xem

7

04/06/2014

Giải tích 2

MATH130701

Xem

Xem

8

05/06/2014

Xác suất

1001020

Xem

Xem

9

06/06/2014

Toán ƯD (CKM)

MATH131501

Xem

Xem

10

07/06/2014

Toán A3 (K)

1001023

Xem

Xem

11

09/06/2014

ToánA3 (ĐHCQ)

1001013

Xem

Xem

12

10/06/2014

PP tính

1001030

Xem

Xem

13

12/06/2014

Toán A2 (ĐHCQ)

1001012

Xem

Xem

14

13/06/2014

Toán A1 (ĐHK3/7)

1001021

Xem

Xem

15

13/06/2014

Hàm Phức

MATH121201

Xem

Xem

16

13/06/2014

Toán A1 (CQ)

1001011

Xem

Xem

17

16/06/2014

Toán A3

MATH130301

Xem

Xem

18

16/06/2014

Toán C2

MATH130901

Xem

Xem

19

18/06/2014

Vật lý 1

PHYS130102

Xem

Xem

20

20/06/2014

Toán A1 (CĐ)

1001111

Xem

Xem

21

20/06/2014

Xác suất

MATH130401

Xem

Xem

22

20/06/2014

Toán A4 (CQ)

1001014

Xem

Xem

23

24/06/2014

Toán A2 (CĐ)

1001112

Xem

Xem

24

24/06/2014

Toán C1

MATH130801

Xem

Xem

25

24/06/2014

Hàm phức

1001060

Xem

Xem

26

25/06/2014

Vật lý A3

1002013

Xem

Xem

27

26/06/2014

Toán A3 (CĐ,CT)

1001113

Xem

Xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Thông tin tuyển sinh

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:98,295

Tổng truy cập:567,456