Tác giả :
Đề thi và đáp án các môn thi học kỳ 3, năm học 2013-2014

STT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

Đáp án

1

11/08/2014

Vật lý đại cương A1

1002011

Xem

Xem

2

11/08/2014

Toán cao cấp A3 (CĐ,CT)

1001113

Xem

Xem

3

11/08/2014

Vật lý đại cương 1

PHYS130102

Xem

Xem

4

11/08/2014

Toán cao cấp A3 (ĐHCQ)

1001013

Xem

Xem

5

11/08/2014

Phương pháp tính

1001030

Xem

Xem

6

12/08/2014

Toán cao cấp A4 (ĐHCQ)

1001014

Xem

Xem

7

12/08/2014

Toán cao cấp A4 (CT-08)

1001114

Xem

Xem

8

12/08/2014

Hàm phức

MATH121201

Xem

Xem

9

12/08/2014

Toán cao cấp A1 (ĐHCQ)

1001011

Xem

Xem

10

13/08/2014

Toán cao cấp A3

MATH130301

Xem

Xem

11

13/08/2014

Thống kê

1104190

Xem

Xem

12

13/08/2014

Hàm biến phức và PBĐ Laplace

1001060

Xem

Xem

13

14/08/2014

Toán cao cấp A2

MATH130201

Xem

Xem

14

14/08/2014

Giải tích 1

MATH130601

Xem

Xem

15

14/08/2014

Toán cao cấp C1

MATH130801

Xem

Xem

16

14/08/2014

Toán cao cấp A2 (ĐHCQ)

1001012

Xem

Xem

17

14/08/2014

Xác suất thống kê

1001020

Xem

Xem

18

15/08/2014

Toán Cao cấp A1 (CĐ)

1001111

Xem

Xem

19

15/08/2014

Toán cao cấp A1

MATH130101

Xem

Xem

20

15/08/2014

Toán cao cấp C2

MATH130901

Xem

Xem

21

15/08/2014

Vật lý đại cương A3

1002013

Xem

Xem

22

15/08/2014

Vật lý đại cương 2

PHYS120202

Xem

Xem

23

16/08/2014

Vật lý đại cương A2

1002012

Xem

Xem

24

16/08/2014

Xác suất Thống kê ứng dụng

MATH130401

Xem

XemGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Thông tin tuyển sinh

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:98,335

Tổng truy cập:567,496