Tác giả :
I. Chương trình đào tạo 132 TC (từ khóa 2018)

A. Các môn Toán

1. Toán 1
2. Toán 2 
3. Toán 3
4. Toán cao cấp cho kỹ sư 1
5. Toán cao cấp cho kỹ sư 2 
6. Toán cho kỹ sư
7. Toán kinh tế 1 
8. Toán kinh tế 2

9. Xác suất và thống kê ứng dụng
10. Đại số và cấu trúc đại số

B. Các môn Lý
1. Vật lý 1
2. Vật lý 2
3. Vật lý 3
4. Thí nghiệm Vật lý 1
5. Thí nghiệm Vật lý 2

II. Chương trình đào tạo 150 TC CDIO (các khóa từ 2013 đến 2017)


 A. Các môn Toán

1. Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace
2. Phương pháp tính
3. Quy hoạch toán học 
4. Toán cao cấp A1
5. Toán cao cấp A2 
6. Toán cao cấp A3
7. Toán cao cấp C1 
8. Toán cao cấp C2
9. Toán Giải Tích 1 
10. Toán Giải Tích 2

11. Toán ứng dụng (Cơ khí chế tạo máy)
12. Toán ứng dụng (SP Tiếng Anh, Kinh tế gia đình, Thiết kế thời trang)
13. Xác Suất – Thống Kê Ứng Dụng
14. Đại số 

B. Các môn Lý
1. Thí Nghiệm Vật Lý Đại Cương
2. Vật lý đại cương I
3. Vật lý đại cương II

III. Chương trình đào tạo 150 TC (các khóa 2012 trở về trước)

A. Các môn Toán

1. Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace
2. Phương pháp tính
3. Quy hoạch toán học 
4. Toán cao cấp A1
5. Toán cao cấp A2 
6. Toán cao cấp A3
7. Toán cao cấp A4
8. Toán cao cấp C1 
9. Toán cao cấp C2
10. Toán Giải Tích 1 
11. Toán Giải Tích 2

12. Toán ứng dụng (Cơ khí chế tạo máy)
13. Toán ứng dụng (SP Tiếng Anh, Kinh tế gia đình, Thiết kế thời trang)
14. Xác Suất – Thống Kê Ứng Dụng
15. Đại số 

B. Các môn Lý
1. Thí Nghiệm Vật Lý Đại Cương
2. Vật lý đại cương A1
3. Vật lý đại cương A2
4. Vật lý đại cương A3


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:99,225

Tổng truy cập:1,934,896