Tác giả :

Bài báo trên tạp chí:

1. Ngô Quang Huy, Đỗ Quang Bình, Trương Thị Loan, Võ Xuân Ân, Nguyễn Thanh Cần.”Self-absorption correction in determining the 238U activity of soil samples via 63.3 keV gamma ray using MCNP5 code”. Applied Radiation and Isotopes, 1-2013, pp. 11-20 (SCI Journal).
2. Trương Vĩnh An, Ngo Van Hoa, Nguyen Dinh Phu. “Global existence of solution for interval-valued integro-differential equations under generalized H-differentiability”. Advandces in Difference Equations 22/07/2013, ISSN: 1687-1847 (SCIE Journal).
3. Le Van Thuyet, Phan Dan, and Banh Duc Dung. “On a class of semiperfect rings”. Journal of Algebra and its Applications,12,6(2013) (SCIE Journal).
4. Trương Vĩnh An, Ngo Van Hoa, Le Duc Thang, Le Thanh Quang. “Some Kinds of Control for Set-valued Differential Equations With Nonlocal Condition”. Journal of Advanced Research in Pure Mathematics (JARPM), Vol 5 (1), 2013, 42-53.
5. Đỗ Quang Bình, Võ Thanh Tân, Ngô Quang Huy, Nguyễn Hoàng Hải.”Tính toán khảo sát hằng số nhóm của ô mạng nhiên liệu VVR-M2 có độ làm giàu cao và độ làm giàu thấp”. Tạp chí Khoa học Giáo dục kỹ thuật, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, số 25 - 09/2013, trang 84-92.
6. Lê Hoàng Minh, Huỳnh Hoàng Trung, Dương Thị Cẩm Tú. “Transistor phân tử đơn: Mô hình và Mô phỏng”. Tạp chí Khoa học Giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, số 26 (2013), trang 88-95.

Báo cáo hội nghị:

1. Trần Tuấn Anh, D.P. Kozlenko, D.M. Levin. “Sự ảnh hưởng của áp suất cao lên cấu trúc tinh thể và cấu trúc từ tính của chất Pr07Ba03Mn03”. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần 2 về Mô hình hóa cấu trúc vật liệu Nano và kỹ thuật Nano, Tp. Tula, LB Nga, 11-14/11/2013, pp. 186-191, ISBN: 978-5-87-954-841-9.
2. Tran Thị Ngọc Lam, Chau Ngoc Sapa, Ta Thi Kieu Hanh, Pham Duy Phong, Tran Thi Thanh Van. “Fare earth-activated silica-tin oxide glass ceramics: fabrication-structural and optical characterization”. Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam.
3. Nguyễn Thụy Ngọc Thủy,Nguyen Duy Khanh, Phan Thanh Nhat Khoa, Pham Van Binh, Nguyen Viet Long, Hien Duy Tong. “Fabrication of high yield microcantilevers and its application in dêtction of DNA”. Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam.
4. Nguyễn Thụy Ngọc Thủy, Dinh Son Thach, Nguyen Quang Khoi, Le Quang Toai, Vu Van Quang, Duong Dinh Loc. “Modification of photoluminescence spectra of ZNO in electromagnetic coupling with graphene sheet”. Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam.
5. Hồ Phạm Huy Ánh, Nguyễn Thanh Nam, Trần Thiện Huân. “Tối ưu hóa bước đi của robot dạng người dung thuật toán di truyền”. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III, Hà Nội – 4/2013, pp. 1266-1275.
6. Ngô Văn Hòa, Trương Vĩnh An. “Phương trình vi phân khoảng dưới đạo hàm phân thứ”. Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, Nha Trang ngày 10-14/08/2013.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:52,107

Tổng truy cập:1,041,817