Tác giả :

1. Th.S Huỳnh Hoàng Trung, NCS. Lê Hoàng Minh, Th.S Phạm Thành Trung, “Mô Hình và Mô Phỏng Transistor Một Điện Tử Với Chấm Lượng Tử Nhiều Mức”, Đề Tài Cấp Trường Trọng Điểm (ĐH.SPKT.TPHCM), 


 2. 
TS. Đỗ Quang Bình“Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Mô Hình Hàm Mục Tiêu Lên Lời Giải Tối Ưu và Quá Trình Tìm Kiếm Lời Giải Của Bài Toán Thay Đảo Nhiên Liệu Lò Phản Ứng Hạt Nhân Bằng Thuật Toán Di Truyền”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM)

3. 
Nguyễn Quang Huy“Chỉnh Hóa Bài Toán Nhiệt Ngược Thời Gian”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM).

 4. Th.S Nguyễn Thị Phương Đông“Bất Đẳng Thức Jackson Không Gian L2 Trên Đoạn [-1; 1] Với Trọng Lượng Dạng Mũ ”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM).

5. Th.S Nguyễn Khắc Tín“Đồng Cấu Chuyển Đại Số Thứ 5 Của Singer”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM).

6. Võ Thị Vân Anh“Mối Quan Hệ Giữa Các Nhóm Giải Được, Siêu Giải Được, Lũy Linh, Polycyclic”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM).

7. HVCH. Lê Thị Mai Trang“Quá Trình Ngẫu Nhiên và Tính Toán Ngẫu Nhiên”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:115,162

Tổng truy cập:934,938