Tác giả :

1. Trần Phú Cường, Lê Sơn Hải, Huỳnh Chí Cương, “Chế Tạo Vật Liệu Phát Quang CaSO4: Dy3+ Và Xác Định Các Thông Số Động Học Theo Mô Hình OTOR”, Tạp Chí Khoa học Giáo Dục Kỹ Thuật, 2010. 
(Email liên hệ: lshai078@gmail.com

2. 
Phạm Ngọc Sơn, Phạm Thành Trung, “Khảo Sát Anten Vi Dải Bằng Phương Pháp Sai Phân Hữu Hạn Miền Thời Gian”, Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, 2010.
(Email liên hệ:sonpn@hcmute.edu.vn hoặc sonr982002@yahoo.com)

3. Dinh Sy Hien and Huynh Hoang Trung"Simulating Current - Voltage Characteristics Of Molecular Field Effect Transistor", Journal Science and Technology Development, Engineering and Technology, National University - Ho Chi Minh City, Vietnam, Volume 12, Number 13, 2010.
 (Email liên hệ: hhtrungphys@gmail.com)

4. Luu Thanh Phuc, Le Son Hai, Huynh Thanh Dat and Le Vu Tuan Hung, "Simulation Of Copper Thin Film Growth", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần 6 (SPMS), Đà nẵng, 2010 (Email liên hệ: lshai078@gmail.com)

5. Huynh Hoang Trung, Dinh Sy Huyen, " Simulating Performance of Single Electron Transistor Using Non-equilibrium Green Function Method ", Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc, lần thứ 6(2009), NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội, 5/2010.

(Email liên hệ: hhtrungphys@gmail.com)

6. Pham Thanh Trung, Bayer Daniela, "prparation and Characterization of An Ultrafast Photocanductive Switch", Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, 2010.

7. Phạm Thanh Trung, Dinh Si Hien, "Model and Characteristic of A Resonant Tunnaling Nanostructure", Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, 2010.

(Email liên hệ:trungpt@hcmute.edu.vn )

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:61,639

Tổng truy cập:817,360