Tác giả :

1. Th.S Lê Sơn Hải, Th.S Trần Phú Cường, Huỳnh Chí Cường, “Chế Tạo Vật Liệu Phát Quang CaSO4: Dy3+ Và Xác Định Các Thông Số Động Học Của Nó”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM), Năm 2010.

 2. Th.S Huỳnh Hoàng Trung“Mô Phỏng Đặc Tuyến Volt – Ampe Của Transistor Một Điện Tử”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM), Năm 2010.

3. Th.S Huỳnh Hoàng Trung, NCS. Lê Hoàng Minh,  “Mô Phỏng Đặc Tuyến Volt – Ampe Của Transistor Trường Phân Tử Sử Dụng Phương Pháp Hàm Green Không Căn Bằng”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM), Năm 2010.

 4. Th.S Đỗ Huy Bình“Mô Phỏng Quá Trình Hình Thành Màng TiO2 Sử Dụng Phương Pháp Molecular Dynamics (MD) Và Monte Carlo (MC)”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM), Năm 2010.

 5. Th.S Lục Quảng Hồ“Nghiên Cứu Chế Tạo Màng Mỏng Nano TiO2 Trên Nafion Membrane Nhằm Cải Thiện Hiệu Suất Của Pin Nhiên Liệu Dùng Methanol Trực Tiếp (DMFC)”, Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM), Năm 2010

 6. Th.S Huỳnh Sa Hoàng"Tái Hoạt Tính Carbon Ứng Dụng làm Nền Điện Cực Hỗ Trợ Xúc Tác Trong Pin Nhiên Liệu Dùng Methanol Trực Tiếp (DMFC)", Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM), Năm 2010.

 7. Th.S Hoàng Thị Minh Thảo"Các Phương Pháp Số Giải Phương Trình Vi Phân Ngẫu Nhiên", Đề Tài Cấp Trường (ĐH.SPKT.TPHCM), Năm 2010

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2018, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:115,132

Tổng truy cập:934,908