Tác giả :

STT

Ngày thi

Mã MH

Tên MH

Đề thi

Đáp án

1

27-05-19

MATH132401

Toán 1

xem

xem

2

27-05-19

MATH121101

Phương pháp tính

xem

xem

3

31-05-19

MATH130101

Toán cao cấp A1

xem

xem

4

01-06-19

MATH131501

Toán UD(CKM)

xem

xem

5

03-06-19

PHYS130902

Vật lý 1

xem

xem

6

04-06-19

MAAT331412

KT phân tích vật liệu

xem

xem

7

05-06-19

MATH130301

Toán cao cấp A3

xem

xem

8

06-06-19

NATE331712

Công nghệ nano

xem

xem

9

10-06-19

MATH132501

Toán 2

xem

xem

10

10-06-19

MATH132801

Toán kinh tế 2

xem

xem

11

12-06-19

PHYS130102

Vật lý đại cương 1

xem

xem

13

12-06-19

PHYS131002

Vật lý 2

xem

xem

12

12-06-19

PHYS120202

Vật lý đại cương 2

xem

xem

14

12-06-19

MATH131901

Toán cho kỹ sư

xem

xem

15

14-06-19

MATH130401

XSTK ứng dụng

xem

xem

16

14-06-19

MATH132901

XSTK ứng dụng

xem

xem

17

17-06-19

MATH121201

HBP  và Phép BĐ L

xem

xem

18

18-06-19

MATH143001

Đại số TT và CT ĐS

xem

xem

19

20-06-19

MATH130201

Toán cao cấp A2

xem

xem

20

20-06-19

SMDE321512

Linh kiện bán dẫn

xem

xem

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:99,223

Tổng truy cập:1,934,894