Tác giả :

Tạp chí quốc tế

1. A class of shrinking projection extragradient methods for solving non-monotone equilibrium problems in Hilbert spaces; Jean Jacques Strodiot, Phan Tu Vuong, Thi Thu Van Nguyen; Journal of Global Optimization, Print ISSN
0925-5001, January 2016, Volume 64, Issue 1, pp 159–178
Bài báo đăng trên tạp chí xếp hạng SCI

2. Ferroelectricity and magnetism in BATI1-xAxO3 (A=FE, MN); Le Hong Khiem, Kozlenko D.P, Dang Ngoc Toan, Kichanov S.E, Trần Tuấn Anh, Vo Duc Bong; Proceedings of Scientific workshop on Progress and trends in science and technology", Hanoi, February 2016, ISBN 978-604-77-2226-6

3. Structural Polymorphism of Mn-Doped BaTiO3; N. T. Dang , D. P. Kozlenko, T. L. Phan, S. E. Kichanov, N. V. Dang, T. D. Thanh, L. H. Khiem, S. H. Jabarov, Trần Tuấn Anh, D. B. Vo, B. N. Savenko; Journal of Electronic Materials, May 2016, Volume 45, Issue 5, pp 2477-2483, Print ISSN 0361-5235, May 2016
Bài báo đăng trên tạp chí xếp hạng SCI

4. SnO2 based glasses: a viable photonic system; Thi Ngoc Lam Tran, M. Meneghetti, L. Zur, A. Lukowiak, Daniele Zonta, G.C. Righini, M. Ferrari; 18th Italian National Conference on Photonic Technologies (Fotonica June 2016), IET- Insitution of Engineering and Technology, pp 35-35; doi:10.1049/cp.2016.0895, ISBN 978-1-78561-268-8

5. The role of SiC as a diffusion barrier in the formation of graphene on Si(111); Phạm Thành Trung, Cristiane N. Santos, Frédéric Joucken, Benoît Hackens, Jean-Pierre Raskin, Robert Sporken; Diamond and Related Materials, Volume 66, June 2016, Pages 141–148, ISSN 0925-9635

6. Kameko's homomorphism and the algebraic transfer; Nguyễn Khắc Tín, Nguyễn Sum; C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I,
Comptes Rendus Mathematique, Volume 354, Issue 9, Pages 940-943
Tạp chí quốc tế xếp hạng SCI

8. Role of SiOxNx surface passivation layer on stability improvement and kink effect reduction of ELA poly silicon thin film transistors; Thanh Thuy Trinh, Kyungsoo Jang, Đào Vĩnh Ái,Van Duy Nguyen, Junsin Yi; Microelectronic Engineering, 0167-9317, 164, pp14-19, 10/2016,
Tạp chí quốc tế xếp hạng SCI

Tạp chí trong nước

9. Sử dụng phương pháp Bootrap trong việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; Nguyễn Hồng Nhung; Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, 1859 – 1272, Số 35B, 4-2016
Bài báo đăng trên tạp chí trong nước khác

10. Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân khoảng có trễ trong không gian thứ tự; Trương Vĩnh An, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đình Phư; Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TpHCM, số 9(87), 9/2016, trang 150-160

11. Implementation of Novel Stable Walking Method for Small-Sized Biped Robot; Trần Thiện Huân, Anh H.P.H. The 8th Viet Nam Conference on Mechatronics (VCM-2016), ĐH Can Tho, Viet Nam, 25-26 November 2016, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, pp. 283-292, ISBN: 978-604-913-503-3

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:99,200

Tổng truy cập:1,934,871