Tác giả :

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHAN GIA ANH VŨ           Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20-10-1967      Nơi sinh: Phú Cát, Huế, TT- Huế

Quê quán:  Phú Hòa, Huế, TT-Huế     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                       Năm phong học vị: 2000

Học hàm cao nhất: Giảng viên chính   Năm phong học hàm: 2005

Chức vụ (hiện tại): Phó trưởng khoa

Đơn vị công tác (hiện tại):        Khoa KHCB, Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh

E-mail:                                                     vuphan@hcmute.edu.vn

 II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường ĐH SP Huế  

Ngành học chuyên môn: Vật lý

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 1989

2. Sau đại học:

- Bằng tiến sỹ chuyên ngành:                                 Giáo dục học

Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Trường ĐH Vinh, Việt Nam

Tên luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng  phần mềm dạy học cho chương trình động học và động lực học lớp 10 THPT

3. Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh      Mức độ thành thạo: khá tốt       
 • Tiếng Đức      Mức độ thành thạo: khá       

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 • Tháng 2/1990 đến tháng 12/2003: Giảng viên, Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Huế
 •      Từ tháng 12/2003 đến tháng 3/2008: Giảng viên, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt.
 •      Từ tháng 8/2009 đến nay: Giảng viên khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, TP Hồ Chí Minh

     III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các bài báo, báo cáo khoa học:

 • Phần mềm PAKMA và những khả năng ứng dụng trong dạy học Vật lý; Báo cáo Hội thảo khoa học, Viện NCGD, Đại học Sư phạm Tp HCM; 11/2005
 • Một số kết quả bước đầu sử dụng máy vi tính trong dạy học vật lý, NCGD 7/2000
 • Thí nghiệm vật lý với sự hỗ trợ của máy vi tính, Thông báo khoa học và giáo dục, ĐHSP Huế 11/1998
 • Ứng dụng máy tính điện tử trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, NCGD 8/1998
 • Máy vi tính - một phương tiện dạy học đa chức năng, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2, Vinh 1998
 • Anfahren mit dem Fahrrad - Vergleich: Experiment und Modell, Praxis der Naturwissenschaften Physik, Heft 4/46, Aulis Verlag Deubner & Co KG-Koeln
 • Visualisierung von Strukturzusammenhọngen in Experimenten, Reihe: Zur Didaktik der Physik und Chemie Band L17, Leuchtturm Verlag 1996
 • Kinematik- und Dynamiklernen am Fahrrad, Praxis der Naturwissenschaften Physik, Heft 4/46, 1997, Aulis Verlag Deubner & Co KG-Koeln
 • Ứng dụng phần mềm "Hệ tác giả" trong dạy học Vật lý, NCGD 9/1994
 • Nghiên cứu khai thác và sử dụng phần mềm Hệ tác giả trong giảng dạy vật lý, Kỷ yếu khoa học khoa Vật lý ĐHSP Huế 1992
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường Trung học phổ thông; (Đồng tác giả: Đỗ Khoa Thúy Kha); Tạp chí Giáo dục; số 268; tháng 8-2011; trang 36-38
 • Khảo sát việc áp dụng PPDH tích cực trong các môn Khoa học tự nhiên ở các trường THPT Thành Phố Đà Lạt; Tạp chí Giáo dục; Số 10/2011; trang 84-86

2. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện:

 • Nghiên cứu phương pháp, mô hình xử lý tri thức và ứng dụng vào việc thiết kế, sản xuất phần mềm, Đề tài cấp Bộ (Bộ Khoa học Công nghệ - Môi trường) năm 1998, Mã số 2.2.3/98 (Thư ký đề tài, đã nghiệm thu)
 • Điều tra thực trạng dạy - học bộ môn Vật lý cấp trung học phổ thông ở một số tỉnh miền Trung, Đề tài cấp trường năm 1998-1999, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (cộng tác viên)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:68,012

Tổng truy cập:504,470