Tác giả :
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Khoa Khoa học ứng dụng (KHƯD) được hình thành từ Tổ Khoa học cơ bản trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, sau đó là Ban Khoa học cơ bản lúc đầu gồm bốn bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Ngoại Ngữ. Đến năm 1987, Ban Khoa học cơ bản có thêm hai bộ môn là Bộ môn Mác – Lê Nin và Bộ môn Thể Dục Thể Thao. Do tầm hoạt động ngày càng rộng lớn, năm 1988 Ban Khoa học cơ bản trở thành Khoa Khoa học cơ bản và từ năm 2017 có tên Khoa Khoa học ứng dụng. Cuối năm 1996, cán bộ của Khoa Khoa học cơ bản chuyển về Trường Đại học Đại cương thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật được tách ra khỏi Đại học Quốc gia và Khoa Khoa học cơ bản được tái thành lập vào tháng 01/2001. Trong giai đoạn 2001 – 2008, hoạt động chuyên môn của giảng viên khoa phát triển mạnh mẽ và một số ngành đào tạo bậc đại học đã được mở. Lần lượt các Khoa Mác – Lê Nin, Khoa Kinh tế, Khoa Hóa và Công nghệ thực phẩm và Khoa Ngoại ngữ được thành lập mới từ Khoa Khoa học cơ bản mà hiện nay là Khoa Khoa học ứng dụng. Hiện tại Khoa Khoa học ứng dụng gồm có ba bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Vật Lý và Bộ môn Công nghệ vật liệu với tổng số 43 giảng viên và một thư ký, trong đó có 1 PGS. TS., 19 TS., 21 ThS. và 2 CN. Cùng với quá trình phát triển của Nhà trường, trong giai đoạn vừa qua Khoa KHƯD đã từng bước lớn mạnh, khẳng định vị trí của mình trong nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản, nền tảng về khoa học làm cơ sở cho sự phát triển khả năng tư duy khoa học độc lập, nhằm phát huy mọi tiềm năng, thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học – công nghệ trong thời đại ngày nay.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ
Khoa KHƯD hiện tại bao gồm ba bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Vật Lý và Bộ môn Công nghệ vật liệu. Một nhiệm vụ truyền thống và lâu dài của Khoa KHƯD là giảng dạy các môn toán và vật lý cho sinh viên năm 1 và năm 2 của toàn trường trong chương trình đại học. Đây là những kiến thức căn bản, những hiểu biết khoa học tổng quát làm cơ sở cho việc tiếp cận các khoa học chuyên ngành trong những năm sau. Toàn bộ các môn học đều có đề cương chi tiết được chuẩn bị theo hướng tiếp cận CDIO. Một nhiệm vụ quan trọng của Khoa KHƯD hiện nay là đào tạo sinh viên ngành công nghệ vật liệu. Ngành Công nghệ vật liệu được mở từ năm học 2016-2017 và đến nay đã tuyển sinh được ba khóa. Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành là 50 sinh viên hằng năm và đến nay, khoa đã có 150 sinh viên đang theo học. Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động trọng tâm của từng cán bộ giảng viên Khoa KHƯD nhằm đáp ứng yêu cầu về trình độ ngày càng cao của Nhà trường trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa KHƯD đang ngày càng phát triển. Số lượng các đề tài nghiên cứu và công trình công bố trên các tạp chí và hội nghị khoa học trong và ngoài nước ngày càng tăng lên. Trong giai đoạn sắp tới, hoạt động NCKH của từng giảng viên trong khoa sẽ tiếp tục được đẩy mạnh; chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học sẽ được nâng lên dựa trên cơ sở xây dựng, thiết lập một cách đồng bộ các điều kiện cần thiết cho hoạt động NCKH: trình độ đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thông tin tư liệu, tài liệu, tài chính, môi trường làm việc và hợp tác quốc tế. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:99,214

Tổng truy cập:1,934,885