Tác giả :
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 
 Trưởng khoa
GVC. TS. Phan Gia Anh Vũ


 Phó trưởng khoa
TS. Trần Tuấn Anh


THƯ KÝ KHOA
 
ThS. Đỗ Hồng Thuỷ


    BỘ MÔN    

TOÁN 
 
 VẬT LÝ
 
CN VẬT LIỆU 
               
 Trưởng bộ môn
GVC. TS. Nguyễn Văn Toản
    Trưởng bộ môn
TS. Trần Tuấn Anh
 
Trưởng bộ môn 
TS. Nguyễn Thuỵ Ngọc Thuỷ
thuyntn@hcmute.edu.vn
         
Phó trưởng bộ môn 
GVC. TS. Trương Vĩnh An
 
Phó trưởng bộ môn 
GV. TS. Trần Hải Cát
catth@hcmute.edu.vn
 
Phó trưởng bộ môn 
GV. ThS. Huỳnh Hoàng Trung


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:52,056

Tổng truy cập:1,041,766