Tác giả :

STT

Áp dụng cho CTĐT

MÃ MH

TÊN MH

MÃ MH

TƯƠNG ĐƯƠNG

TÊN MH

TƯƠNG ĐƯƠNG

1

180 tín chỉ

1002011

Vật lý đại cương A1

PHYS130102

Vật lý đại cương 1

2

180 tín chỉ

1002012

Vật lý đại cương A2

PHYS130102

Vật lý đại cương 1

3

180 tín chỉ

1002013

Vật lý đại cương A3

PHYS120202

Vật lý đại cương 2

4

180 tín chỉ + Cao đẳng

1002022

Thí nghiệm vật lý

PHYS110302

Thí nghiệm vật lý đại cương

5

Cao đẳng

1002031

Vật lý đại cương A1 CĐ

1002011

Vật lý đại cương A1

6

Cao đẳng

1002032

Vật lý đại cương A2 CĐ

1002012

Vật lý đại cương A2

7

Đại học

1001011

Toán A1

MATH130101

Toán A1 ĐH

8

Đại học

1001011

(khoa kinh tế)

Toán A1

MATH130901

Toán C2

9

Đại học

1001011

(khoa CNTT)

Toán A1

MATH130601

Giải tích 1  

10

Đại học

1001012

Toán A2

MATH130201

Toán A2 ĐH

11

Đại học

1001012

(khoa kinh tế)

Toán A2

MATH130801

Toán C1

12

Đại học

1001012

(khoa CNTT)

Toán A2

MATH141401

Đại số

13

Cao đẳng

1001112

Toán A2 hệ Cao đẳng

1001012

Toán A2

14

Đại học

1001013

ToánA3

MATH130301

Toán A3 ĐH

15

Đại học

1001013

(khoa CNTT)

ToánA3

MATH130701

Giải tích 2

16

Đại học

1001114

Toán A4 chuyển tiếp

1001014

Toán A4 ĐH

17

Đại học

1001020

Xác suất Thống kê

MATH130401

Xác suất Thống kê ứng dụng

18

Đại học

1001030

Phương pháp tính

MATH121101

Phương pháp tính ĐH

19

Cao đẳng

1001130

PP tính Cao đẳng

1001030

Phương pháp tính

20

Đại học

1001040

Quy hoạch toán học

MATH131001

Quy hoạch toán học

21

Đại học

1001060

Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace

MATH121201

Hàm phức

22

Đại học

1104190

Thống kê

MATH 130501

Toán ứng dụng


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:52,062

Tổng truy cập:1,041,772