Tác giả :

Căn cứ theo Biểu đồ kế hoạch giảng dạy - học tập và kế hoạch triển khai học kỳ 2 năm học 2019 – 2020; 

Căn cứ Thông báo số 111/TB-ĐHSPKT ngày 28 tháng 04 năm 2020  về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Thông báo số 193/TB-ĐT 2020 ngày 22 tháng 05 năm 2020 về kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau: 

 

Đặc điểm kỳ thi học kỳ 2 năm 2019 - 2020:

1. Kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau: 

Lịch thi chính thức từ ngày 13/07/2020 đến 01/08/2020 (03 tuần)

  • Tổng số phòng thi: 775 phòng
  • Tổng số lượt thi:   39.957 lượt
  • Tổng số sinh viên thi >= 15 môn: 46 SV      
  • Tổng số sinh viên phải thi 2 ca trong 1 ngày:  360 SV

2. Các môn thi đều được bố trí thi tại khu A, B, C, A2, A4 và Phòng máy Trung tâm Thông tin Máy tính, Phòng máy tính khoa Công nghệ Thông tin.

3. Tổ chức thi theo môn học và xếp danh sách phòng thi theo nhóm môn học, mỗi phòng thi chỉ có một môn.

 

  • Phòng Đào tạo công bố lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2019 - 2020: từ 13g00, ngày 26/06/2020.
  • Lịch thi cá nhân của từng SV sẽ được công bố chính thức trên website: http://online.hcmute.edu.vn trong phần Lịch thi HK2 năm học 2019 – 2020. Sinh viên có nhiệm vụ kiểm tra lịch thi và in lịch thi để sử dụng, nếu có sai sót liên hệ Phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết. Các trưởng Khoa có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa về việc công bố lịch thi lên mạng cho sinh viên biết.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:67,151

Tổng truy cập:1,079,571