Tác giả :

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Sơn Hải                                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:        12/5/1978                              Nơi sinh: Tp. HCM  
Quê quán: Tp. HCM                                                         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                  Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                         Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại): ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo: ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. HCM
Ngành học:    Vật lý ứng dụng       
Nước đào tạo:   Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp:  2001
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học:

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử                Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

3. Ngoại ngữ:

1. Anh Văn

 

Mức độ sử dụng: Đọc hiểu

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1/1/1002 đến nay

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Giảng dạy Vật lý

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
  2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Mô phỏng màng chống phản xạ AR có cấu trúc nghiêng  bằng thuật toán Genetic.

2008

Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ, tập 11, năm 2008.

2

Mô phỏng quá trình va chạm electron-argon và va chạm ion argon-argon trung hòa trong vùng sụt thế catốt – Hệ phún xạ magnetron DC bằng thuật toán monte carlo.

2008

Kỷ yếu hội nghị quang học quang phổ toàn quốc lần thứ V, tháng 9 năm 2008.

3

Mô phỏng chuyển động của các hạt phún xạ từ bia (target) đến đế trong hệ phún xạ magnetron DC bằng thuật toán monte carlo.

2008

Kỷ yếu hội nghị quang học quang phổ toàn quốc lần thứ V, tháng 9 năm 2008.

4

Simulation of copperthin film growth.

2009

Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), tháng 11 năm 2009.

5

Mô phỏng các quá trình tương tác chùm ion-vật liệu rắn bằng phương pháp động học phân tử monte carlo.

2010

Kỷ yếu hội nghị quang học quang phổ toàn quốc lần thứ VI  năm 2010.

6

Mô phỏng  quá trình phún xạ của vật liệu do sự bắn phá của chùm ion bằng phương pháp động học monte carlo.

2012

Kỷ yếu hội nghị quang học quang phổ toàn quốc lần thứ VI  năm 2010.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:68,011

Tổng truy cập:504,469