Tác giả :

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thụy Ngọc Thủy              Giới tính: nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 15.09.1981                  Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Nam Định                                         Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                    Năm nhận học vị: 2011 tại Hàn Quốc

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa khoa học cơ bản, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Ngành học: Kỹ Thuật Hàng Không                      

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2004                                               

2. Sau đại học

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Vật liệu điện tử                                   Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Hàn Quốc

-         Tên luận án: Nghiên cứu cảm biến hóa sinh học sử dụng cấu trúc transistor trường

 

3. Ngoại ngữ:

 Tiếng Anh

 

Mức độ sử dụng: thông thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

01.08.2012-đến nay

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
  2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Deep reactive ion etching of polyimide for microfluidic application

2007

Journal of the Korean Physical Society 51, 984, (2007)

2

An effective passive micro fluidic mixer utilizing chaotic advection

2008

Sensors and Actuators B 132 (2008) 172–181

3

Organic field-effect transistor with extended indium tin oxide gate structure for selective pH sensing

2011

Organic Electronics 12 (2011) 1815–1821

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:68,007

Tổng truy cập:504,465