Tác giả :
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Hạnh                               Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 18/03/1989                  Nơi sinh: Bình Thuận

Quê quán:  Bình Thuận                                     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:             Thạc sỹ                      Năm phong học vị: 2012

Học hàm cao nhất:                     Năm phong học hàm:

Chức vụ (hiện tại):                                            

Đơn vị công tác (hiện tại): Bộ Môn Toán, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.      

E-mail:                 hanhtt@hcmute.edu.vn                                         


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy –Cử Nhân Tài Năng

Nơi đào tạo:  Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Ngành học chuyên môn: Giải Tích

Nước đào tạo:     Việt Nam                                     Năm tốt nghiệp: 2012


2. Sau đại học:

- Bằng thạc sỹ chuyên ngành: Toán Ứng Dụng    Năm cấp bằng:

  Nơi đào tạoFrançois Rabelais UniversityTours, France

Ngoại ngữ: TOEFL ITP 473

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:68,023

Tổng truy cập:504,481