Tác giả :

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phan Tự Vượng                              Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 12/04/1983      Nơi sinh:  Hà Tĩnh

Quê quán:  Đức Thọ- Hà Tĩnh                         Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                  Năm phong học vị: 2010

Chức vụ (hiện tại): Giảng viên                                    

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa KHCB-Trường ĐH SPKT Tp HCM       

E-mail:     vuongpt@hcmute.edu.vn                                                   

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Tp HCM

Ngành học chuyên môn: Toán học

Nước đào tạo:     Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 2005

2. Sau đại học:

- Bằng thạc sỹ chuyên ngành:  Toán học        Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Tp HCM

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

2005-2006: Trợ giảng, Bộ môn Toán, Khoa KHCB-Trường ĐH SPKT Tp HCM

2006-nay: Giảng viên, Bộ môn Toán, Khoa KHCB-Trường ĐH SPKT Tp HCM

Các môn học phụ trách:

Toán cao cấp A1, A2, A3

Phương pháp tính

Toán giải tích 1, 2      

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
  1. A new class of hybrid extragradient algorithms for solving quasi-equilibrium problems2012; Cấp Thành phố; Thành viên
  2. Iterative methods for  finding a common point of the solution sets of variational inequalities, equilibrium problems and  fixed point problems in a Hilbert Space;2013; Cấp Thành phố; Thành viên
  3. Extragradient-type methods for variational inequalities and equilibrium problems; Cấp Thành phố; Thành viên
  4. Modifed projection method for strongly seudomonotone variational inequalities;2013; Cấp trường trọng điểm; Chủ nhiệm
  • Các công trình khoa học đã công bố:

1/ P.T. Vuong, J.J Stodiot, and V.H Nguyen: Projected viscosity subgradient methods for variational inequalities with equilibrium problem constraints in Hilbert spaces, Journal of Global Optimization,  DOI 10.1007/s10898-013-0084-8 (2013).

2/ P.D Khanh, and P.T. VuongModified projection method for strongly pseudomonotone variational inequalities, Journal of Global Optimization, DOI 10.1007/s10898-013-0042-5 (2013).

3/ P.T. Vuong, J.J Stodiot, and V.H Nguyen: On extragradient viscosity methods for solving equilibrium and fixed point problems in a Hilbert space, Optimization, DOI   10.1080/02331934.2012.759327 (2013).

4/ P.T. Vuong, J.J Stodiot, and V.H Nguyen: Extragradient Methods and Linesearch Algorithms for Solving Ky Fan Inequalities and Fixed Point Problems, Journal of Optimization Theory and Applications, 155, p. 605-627 (2012).

5/ J.J. Stodiot, V.H. Nguyen, and P.TVuongStrong Convergence of Two Hybrid Extragradient Methods for Solving Equilibrium and Fixed Point Problems, Vietnam Journal of Mathematics, 40, p. 371-389 (2012).

CÁC HỘI NGHỊ THAM GIA

  1. The 8th Vietnamese Mathematical Conference, August 2013, Nha Trang, Vietnam. Talk: Projected viscosity subgradient methods for variational inequalities with equilibrium problem constraints in Hilbert spaces.
  2. The Vietnam-France Mathematical Societies Joint Congress, August 2012, Hue, Vietnam.
  3. The 9th Workshop on “Optimization and Scientific Computing", April 2012, Ba Vi, Vietnam.
  4. The 8th Vietnam-Korea Workshop on “Mathematical Optimization Theory and Applications", December 2011, Dalat , Vietnam
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:68,029

Tổng truy cập:504,487