Tác giả :
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Bành Đức Dũng                               Giới tính:       Nam

Ngày, tháng, năm sinh:        29/07/1977                Nơi sinh:        Nghệ An

Quê quán: Nam Cường – Nam Đàn – Nghệ An Dân tộc:         Kinh

Học vị cao nhất:       Tiến sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):        Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHSPKT Tp. Hồ Chí Minh

Fax:                                                                      Email: banhducdung@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:                                        Chính quy

Nơi đào tạo:                          Trường Đại học Vinh          

Ngành học:                                        Toán

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp:  1999

Bằng đại học 2:                     Tin học                       Năm tốt nghiệp:  2000

2. Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành:  Giải tích                                Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh

-         Tiến sĩ chuyên ngành:   Đại số                                     Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Đại học Huế

-         Tên luận án: Về một số lớp vành mở rộng và tương tự của QF-vành

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng: Tốt

Mức độ sử dụng:

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 1. Từ 07/2002 đến 09/2012; Trường ĐH GTVT TP. HCM; Giảng viên
 2. Từ 09/2012 đến nay; Trường ĐH SPKT TP. HCM; Giảng viên

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 
 • Về các vành QF và các vành mở rộng của nó (tiếp theo); 2012-2013; Nghiên cứu cơ bản NAFOSTED; Thành viên chủ chốt
 • Về các vành QF và các vành mở rộng của nó; 2010-2012; Nghiên cứu cơ bản NAFOSTED; Thành viên chủ chốt
 • Các trường hợp tổng quát của vành nội xạ và vành quasi-Frobenius; 2011; Cấp bộ; Thành viên
 • Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan vào thi giữa kỳ và kết thúc học phần tại trường ĐH GTVT TP. HCM; 2011; Trường; Chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
 • Thuyet, L. V., Dan, P. and Dung, B. D.; On a class of semiperfect rings; Journal of Algebras and Its Applications; 2013
 • Bành Đức Dũng; Vành mà một lớp môđun nhúng được vào môđun xạ ảnh;TCKH&GD
 • ĐHSP Đà Nẵng; 2012
 • Bành Đức Dũng; Một số kết quả về vành PP tổng quát ngặt; TCKH ĐH Huế, 45, 39-43.; 2008
 • Dung, B. D., Thoang, L. D. and Sanh, N. V. ; When is a semiperfect ring right PF?;Asian-European J. Math.; 2008
 • Dung, B. D. and Thuyet, L. V.; On strictly generalized PP rings; Vietnam J. of Math; 2008
 • Dung, B. D., Quynh, T. C. and Thoang, L. D.; On strictly generalized p-quasi-Baer rings; East-West J. Math.; 2007

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hỏi - đáp thường gặp

Copyright © 2016, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:68,020

Tổng truy cập:504,478