Tác giả :

Toán

STT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

 Đáp án
1  15/7/2020 Toán 1 MATH132401 xem xem
2   20/7/2020  Toán 2 MATH132501  xem  xem
3  23/7/2020 Toán 3 MATH132501 xem xem
4  15/7/2020 Toán cao cấp cho kỹ sư 1 MATH133101 xem  xem 
5  13/7/2020  Toán cao cấp cho kỹ sư 2 MATH133201  xem   xem 
6  21/7/2020 Toán kinh tế 2 MATH132801 xem  xem 

7

 22/7/2020

Xác suất thống kê ứng dụng

MATH130401

xem

xem
 8  24/7/2020 Xác suất thống kê ứng dụng MATH132901 xem  xem 
9  21/7/2020 Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số MATH143001 xem   
10  17/7/2020
Toán cao cấp A2 MATH130201 xem xem
11  27/7/2020 Phương pháp tính MATH121101

Đề 1

Đề 2

 
12  29/7/2020 Mathematical Statistics for Engineers MATH132901E  xem  xem

 

 

Vật lý

STT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

 Đáp án
 1  31/7/2020  Vật lý 1 PHYS130902 xem xem

 2

22/7/2020

Vật lý 2

PHYS131002

xem

xem
 3 24/7/2020 Vật lý 2 (Ngành robot và trí tuệ nhân tạo) PHYS130502E xem xem

 

Công nghệ vật liệu

STT

Ngày thi

Tên MH

Mã MH

Đề thi

 Đáp án
 1 20/7/2020 Kỹ thuật phân tích vật liệu MAAT331412 xem xem 

 2

27/7/2020

Cơ học lượng tử và vật lý nguyên tử

QWAP234012

xem

xem
 3 28/7/2020 Công nghệ nano NATE331712 xem xem

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: A1-902, Toà nhà trung tâm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM,
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 28) 38960641

E-mail: kkhud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:95,124

Tổng truy cập:1,397,903